Trường CĐ Bách Khoa Sài Gòn tuyển sinh tại Đồng Nai

 Với tinh thần hướng về “Quê hương đất tổ” Tiến sĩ Hoàng Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn (BKC) là một người con của đất Đồng Nai. Thầy luôn đề cao tinh thần tương thân tương ái, muốn góp một phần nhỏ hỗ trợ người dân Đồng Nai bị ảnh hưởng của dịch, BKC quyết định hỗ trợ 20% học phí cho những học sinh nhập học tại Trường.

Trường CĐ Bách Khoa Sài Gòn tuyển sinh tại Đồng Nai

          </div>

          <!--Optional Url Button -->
          
          <!--Optional Url Button -->
          
          
          <div class=