Người dân nông thôn Đồng Nai có thu nhập thuộc tốp đầu cả nước

Thu nhập bình quân của người dân nông thôn Đồng Nai năm 2020 đạt gần 61,75 triệu đồng/người/năm, cao hơn rất nhiều so với mục tiêu đặt ra của Đồng Nai và so với mức bình quân của cả nước.

Người dân nông thôn Đồng Nai có thu nhập thuộc tốp đầu cả nước

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, Đồng Nai tiếp tục đặt mục tiêu không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống của người dân nông thôn.

* Thu nhập người dân nông thôn đạt cao

Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2025, cả nước phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí; tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu.

Tính đến nay, cả nước có 5.157 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 62,4% trên tổng số xã nông thôn. Cả nước đã có 194 đơn vị cấp huyện thuộc 51 tỉnh, thành phố đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 29%. Trong đó, Đồng Nai là một trong 4 tỉnh của cả nước đã được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hậu xây dựng NTM, Đồng Nai cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tính đến nay, toàn tỉnh có 53 xã NTM nâng cao và 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

So sánh về một trong những tiêu chí quan trọng là thu nhập của người dân nông thôn thì Đồng Nai cũng đạt mức cao. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của cả nước năm 2020 đạt 41,7 triệu đồng/người/năm. Mục tiêu phấn đấu là thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của cả nước năm 2025 tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020, tương đương đạt ít nhất 62,5 triệu đồng/người/năm. Trong khi đó, năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của Đồng Nai đã  đạt 61,75 triệu đồng/người/năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả nước.

* Vượt mục tiêu đề ra

Trong bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, tỉnh đặt mục tiêu cụ thể về mức thu nhập bình quân đầu người mỗi năm như: năm 2018 đạt bằng hoặc trên mức 61 triệu đồng/người/năm; năm 2019 là 64 triệu đồng/người/năm; năm 2020 là 66 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 theo chuẩn của tỉnh phải dưới 1% trên tổng số hộ dân. Kết quả các xã NTM nâng cao của Đồng Nai cũng vượt mục tiêu tỉnh đặt ra.

Hiện nay, toàn tỉnh có 5 xã đã hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao đang chờ Hội đồng thẩm định NTM tỉnh xét và công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Các xã trên đều đạt và vượt tiêu chí về thu nhập của người dân nông thôn. Ấn tượng là các xã của những huyện miền núi, vùng sâu như: Tân Phú, Định Quán có xuất phát điểm thấp với nhiều khó khăn nhưng vượt xa mục tiêu về tiêu chí thu nhập của người dân nông thôn trong xây dựng NTM nâng cao. Cụ thể, năm 2020, thu nhập bình quân của người dân nông thôn xã Phú Lâm (H.Tân Phú) đạt 68,5 triệu đồng/người/năm, tăng 3,2 triệu đồng/người so với năm 2019. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn xã Phú Tân (H.Định Quán) đạt 66,15 triệu đồng/người vào năm 2020, tăng hơn 26 triệu đồng/người so với năm 2019.

Theo ông Lê Văn Gọi, Phó giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Phó chánh Văn phòng điều phối chương trình NTM tỉnh, tuy năm 2020 ngành Nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và bất lợi về thời tiết nhưng kết quả xây dựng NTM nâng cao đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Trong đó, mức thu nhập bình quân đầu người và phát triển sản xuất của các xã đạt chuẩn NTM nâng cao đều tăng khá ấn tượng. Giai đoạn hậu xây dựng NTM, các địa phương đã chú trọng chiều sâu, nâng chất cho chương trình chứ không chỉ chạy theo thành tích về số lượng.

Bình Nguyên/Báo Đồng Nai